Spoločnosť funguje od roku 2004 a jej hlavným predmetom činnosti je výroba a montáž skladových a výrobných hál, multifunkčných budov a nosných oceľových konštrukcií. Taktiež sa zaoberáme odbornou demontážou starých alebo poškodených hál, ktoré nevyhovujú požiadavkam bezpečnosti a ich použitie môže ohrozovať zdravie zamestnancov. Tieto činnosti vykonávame ako certifikovaná spoločnosť s profesionálne vyškolenými pracovníkmi. Naším cieľom je neustály rozvoj a zvyšovanie spokojnosti našich zákazníkov.